Fietsplan 2023
Voorwoord


"Fietsvrijheid voor iedereen, daar strijden wij voor!"

Het lijkt zo vanzelfsprekend in Nederland Fietsland, nummer één fietsland van de wereld; ieder kind kan op de fiets naar school en iedereen kan meedoen. Toch is dat in de praktijk niet het geval.

Zo blijken juist steeds minder kinderen te fietsen, omdat het gevaarlijk is of omdat er simpelweg geen geld is voor een fiets. Een op de tien kinderen heeft geen fiets en het aantal basisschoolkinderen dat regelmatig naar school fietst, neemt rap af. Waar je wieg heeft gestaan, lijkt in grote mate te bepalen of je een fiets kunt betalen en of je leert fietsen. Een zorgelijke ontwikkeling. We weten tenslotte al langer dat kinderen die minder bewegen, meer kans hebben op overgewicht en minder gezonde levensjaren. Ook voor ouderen en voor mensen met een beperking is fietsen niet vanzelfsprekend. Veel ouderen in steden geven bijvoorbeeld aan dat zij door drukte en snelheidsverschillen niet meer durven te fietsen. Terwijl ook zij dit nodig hebben om gezond en vitaal te blijven.

Er zijn dus allerlei belemmeringen waardoor niet iedereen in Nederland fietst. En wij vinden dat dit niet langer zo kan. Ons Fietsplan 2023 draait daarom om het wegnemen van belemmeringen om te fietsen, want: iedereen moet kunnen fietsen en fietsvrijheid kunnen ervaren. Hiermee willen we samen met vrijwilligers aan de slag. Daarnaast blijft het natuurlijk nodig om te werken aan de randvoorwaarden om zo veel mogelijk mensen op de fiets te houden. Door ons in te zetten voor voldoende ruimte en veiligheid voor fietsers. Van jong tot oud, met of zonder beperking. Want zo veel mogelijk fietsgeluk en fietsvrijheid mogelijk maken, dat is onze gezamenlijke opdracht als vereniging. Dat doen we op landelijk niveau, samen met al die vrijwilligers die zich lokaal, regionaal, als routeplanner en als fietsdocent inzetten. Daarom houden we als vereniging het motto ‘Vrijwilligers voorop’ ook komend jaar hoog.

Wij zien de fiets als een ‘gelijkmaker’; de fiets geeft mensen letterlijk de mogelijkheid om zich sociaaleconomisch en maatschappelijk ‘voort te bewegen’. Heb je een fiets? Dan ben je minder afhankelijk van het OV om op je werk te komen. En kun je als kind opeens wel naar die school wat verder uit de buurt. Onze fietsschool houdt mensen langer onafhankelijk en zelfstandig, of dat nu dankzij een klassieke fiets, e-bike, handbike of driewielfiets is. Ook daar blijven we ons natuurlijk samen met jullie voor inzetten, want fietsen maakt vrij en gelukkig en houdt je gezond.

Directeur

Esther van Garderen

Voorzitter

Gilbert Isabella