Vrijwilligersmanagement

Verenigingsorganisatie

Ambitieuze doelstellingen

Het werk van de vrijwilligers is van groot belang om de ambitieuze doelstellingen in de Fietsvisie te kunnen bereiken. Zij zetten hun kennis, ervaring en hun lokale netwerk in voor het fietsen in Nederland. Een groeiend aantal afdelingen geeft aan met moeite nieuwe (jongere) vrijwilligers te kunnen vinden. Terwijl die juist hard nodig zijn. Het vrijwilligersbestand vergrijst en door de groeiende populariteit van de fiets nemen de nieuwe uitdagen en taken alleen maar toe.

Binding en jongeren

In 2023 bieden we de vrijwilligers extra ondersteuning bij het werven en binden van nieuwe vrijwilligers, zetten we voor vrijwilligers én leden een scholingsprogramma op en stimuleren we meer regionale samenwerking van (kleinere) afdelingen. Om jongeren te betrekken bij het werk van de Fietsersbond werken we samen met diverse opleidingen en scholen. Studenten lopen stage bij de Fietsersbond en doen er waardevol onderzoek. Op basisscholen en het voortgezet onderwijs werken scholieren aan opdrachten om fietsproblemen op te lossen of fietsen te stimuleren.

Beoogde resultaten:

 • Uitbreiding van het handboek Vrijwilligers met een hoofdstuk Begeleiden en Afronden.
 • Uitvoering van het wervingsplan zoals we dat in 2022 hebben gemaakt.
 • Oplevering aan het einde van het jaar van een scholingsplan en ten minste twee cursussen die we structureel kunnen aanbieden. Het plan is geschreven op basis van onderzoek onder de vrijwilligers (stageopdracht).
 • Organisatie van diverse (online) bijeenkomsten zoals spreekuren, webinars en Fietscafé’s voor vrijwilligers van afdelingen.
 • Verzending van minstens 20 Schakeltjes, meting van de resultaten in Sharpspring en optimalisatie van de content op basis daarvan. Het Schakeltje krijgt 150 abonnees erbij.
 • Vrijwilligersnet: meting van het bezoek en optimalisatie van de site met aanpassing van content.
 • Stimulatie van de regionale samenwerking in minimaal twee regio’s en versterking van onze positie in minimaal twee provincies.
 • We hebben twee thematische groepen die met onze ondersteuning hun werk kunnen doen (zie ook de omschrijving hiervoor, bij Vereniging).
 • Werving van twee stagiairs voor opdrachten bij het beleidsteam, het communicatieteam en team vrijwilligers.
 • We zijn bij 10 studie gerelateerde evenementen betrokken geweest en er zijn vijf studie- opdrachten uitgevoerd.
 • Samenwerking met een nieuwe vakgroep of studievereniging.


Terug naar Verenigingsorganisatie

Bekijk de overige projecten over Verenigingsorganisatie