Beleid & Lobby

ruimte, leefbaarheid en veiligheid

Herverdeling

In ons programma Ruimte, Leefbaarheid en Veiligheid leggen we in 2023 een extra accent op toegankelijkheid. Hierbij focussen we op drie kernthema’s, in lijn met de doelstellingen uit de Fietsvisie 2040. Denk aan de versterking van de fiets in het buitengebied, extra nadruk op het voorkomen van uitstoot op en rond fietsinfrastructuur en de verbetering van de leefbaarheid door veilige infrastructuur en herverdeling van de ruimte.

Beoogde resultaten:

  • Uitbreiding van het 15-minutenstadconcept naar het landelijk gebied, vastgelegd in een visie.
  • Uitvoering evaluatie en besluitvorming over twee of drie fietsnetwerken per gemeente.
  • Inzicht in de stand van het mobiliteitsbeleid van alle gemeenten in Nederland, met nadruk op het STO(M)P-principe.
  • Samenwerking met partner(s) die zich samen met ons hard willen maken om scooters van het fietspad te weren, en zo de uitstoot op het fietspad terug te dringen.
  • Tien vrijwilligers hebben scholing over ruimtelijke ordening gehad.
  • Goede beantwoording van vragen van vrijwilligers over ruimtelijke en verkeersvraagstukken.
  • Organisatie van ‘fietspadgesprekken’ over de drukte op het fietspad en de uitvoering van drie projecten voor weekendafsluitingen voor autoverkeer op drukke recreatieve routes, samen met de afdelingen.
  • Ten minste vijf afdelingen hebben actie gevoerd om fietspaden beter te vegen.

Terug naar Ruimte, leefbaarheid en veiligheid

Bekijk de overige projecten over Ruimte, leefbaarheid en veiligheid.