Heel Holland Fietst

Geluk & Gezondheid

Kansenongelijkheid

Niet iedereen fietst in Nederland. Juist mensen met een migratieachtergrond en/of in achter- standssituaties fietsen minder. Omdat het geen gewoonte is, of omdat het te duur is om een fiets aan te schaffen. En dat leidt tot kansenongelijkheid: omdat je moeilijker naar je werk kunt als er een lijndienst geschrapt wordt. Of omdat de school van je keuze te ver is. Bovendien is bewezen dat kinderen die niet naar school fietsen meer kans op overgewicht hebben, en dus op minder gezonde levensjaren in de toekomst. Deze zorg wordt gedeeld door het Ministerie en de Fietsersbond.


Lokale invulling

Met het programma ‘Heel Holland Fietst’ willen we mensen met een minimum inkomen een fiets aanbieden (in bruikleen en tegen een minimaal bedrag). Inclusief fietsles voor wie dat nodig heeft en voorlichting over fietsreparatie. Het programma zal niet ‘one size fits all’ zijn, maar een lokale invulling krijgen; in iedere gemeente is de situatie tenslotte anders. Soms is er nog niets, elders doen gemeenten al veel. Vaker nog zijn er al projecten in gang gezet, zoals Heel Utrecht Fietst, waar de Fietsersbond met een groot aantal partners een heel ecosysteem heeft gebouwd, zie heelutrechtfietst.nl


Circulair

In dit circulaire systeem krijgen kinderen een abonnement op een fiets, inclusief reparatieservice. Zo hebben ze altijd een fiets die past. Want kinderen groeien, fietsen groeien niet. Vanwege het succes in Utrecht willen we het ecosysteem landelijk verder uitrollen.


Samen en doorbouwen

Het ministerie laat al onderzoek doen naar fietsarmoede. Met de resultaten van dat onderzoek willen we verder bouwen; we stellen een team samen en maken een programmaplan. De aanpak richt zich op het bouwen van samenwerkingsverbanden met zowel gemeenten, andere vrijwilligersorganisaties en het bedrijfsleven. Daarnaast komt er per gemeente een aanpak op maat. Deelprojecten zijn in ieder geval ‘Ieder Kind een Fiets’ en een congres over fietsarmoede waarin we vervoers- en bewegingsarmoede onder de loep nemen. Als we over- gaan tot projectsubsidie, zullen we een uitgebreid programmaplan indienen.

Beoogde resultaten:

  • Oplevering Programmaplan en -aanpak.
  • Uitrol in 2023 van Heel Holland Fietst in 20 gemeenten.
  • Kinderen die daarvoor in aanmerking komen, hebben een fiets ontvangen.
  • 2.000 volwassenen die daarvoor in aanmerking komen, hebben een fiets ontvangen.
  • Iedereen die een fiets heeft gekregen, heeft ook fietslessen kunnen volgen.
  • Organisatie van een congres over fietsarmoede waarin we bewegings- en vervoersarmoede onder de loep nemen.

Terug naar Geluk & Gezondheid

Bekijk de overige projecten over Geluk & Gezondheid