Beweegvriendelijke schoolomgeving

Geluk & Gezondheid

 1. Fietsplan
 2. >
 3. Impact maken voor...
 4. >
 5. Geluk & Gezondheid
 6. >
 7. Beweegvriendelijke schoolomgeving

Veilige routes

Het project ‘Beweegvriendelijke Schoolomgeving’ is voortgekomen uit het Nationaal Preventie- akkoord van 2018, met subsidie vanuit het ministerie van VWS. In de afgelopen jaren hebben de Fietsersbond en Wandelnet samen 50 JOGG-professionals training gegeven over veilige schoolroutes. Voor volgend jaar willen we ons (in samenwerking met partnerorganisaties) ook meer inzetten voor een moeilijker bereikbare doelgroep: MBO-ers.

Voortzetting van subsidie vanaf 2023 is nog onzeker. We vermelden het project hier wel, maar het is onzeker of we de activiteiten kunnen uitvoeren.

Beoogde resultaten:

 • Realisatie van veilige schoolroutes rond 15 locaties van het primair onderwijs.
 • Realisatie van veilige, beweegvriendelijke school-thuis-routes rond 15 locaties binnen de aanpak Gezonde buurten.
 • Verzameling content voor een nieuw te bouwen platform.
 • Uitvoering project ‘Fit for the Job’.


Terug naar Geluk & Gezondheid

Bekijk de overige projecten over Geluk & Gezondheid