Particulier

Fondsenwerving

Impact en groei

Om meer impact te kunnen realiseren voor fietsers moeten onze inkomsten groeien. We werken hieraan door contributies bij onze leden te innen, de inkomsten uit ons huidige ledenbestand te vergroten, nieuwe leden te werven, inkomsten uit losse donaties te verhogen en uiteraard door onze huidige leden te behouden.

Professionalisering

In 2023 werken we ook verder aan het marketing systeem waarmee we mensen verleiden lid te worden van de Fietsersbond: marketing automation. Het uiteindelijke doel is het realiseren van een groei in het aantal leden en donateurs, inkomsten die we inzetten om onze beleidsdoelstel- lingen verder te realiseren.

Beoogde resultaten:

  • Groei van het ledenaantal in 2023 met 3,5 procent (netto groei). Dat betekent een groei van 1.150 leden en een stijging in inkomsten van € 34.000 euro.
  • We stellen de leden en donateurs centraal in de hele organisatie, zodat iedereen weet voor wie we ons werk doen. Bij alles wat we doen vragen we ons af wat de fietser eraan heeft.
  • We maken fondsenwervende communicatie (focus op emotie) die fietsers aanspreekt en stellen een heldere propositie op die we gebruiken om onze marktpositie te versterken.
  • We werven nalatenschappen met een brochure en voeren desgewenst persoonlijke gesprekken met mensen die aangeven de Fietsersbond in hun testament te willen opnemen.
  • We maken optimaal gebruik van de mogelijkheden van SharpSpring, ons CRM en andere webtools om de resultaten uit fondsenwerving te optimaliseren.

Terug naar Fondsenwerving

Bekijk de overige projecten over Fondsenwerving