Friesland

ruimte, leefbaarheid en veiligheid

Fryslân

In Friesland werkt een door de provincie betaalde vertegenwoordiger van de Fietsersbond. Deze zet zich in voor betere fietsvoorzieningen en verkeersveiligheid voor fietsers en het stimuleren van (veilig) fietsgebruik in de provincie.

Beoogde resultaten:

  • Beleidsmatige ondersteuning door onze provinciaal vertegenwoordiger op het gebied van verkeersveiligheid, verkeersgezondheid, fietsverkeersbeleid en onderzoek naar fietsverkeers- veiligheid in de provincie. Dit gebeurt door inzet en vertegenwoordiging van de Fietsersbond in bestuurlijke en ambtelijke overleggen, zoals Regionaal Orgaan verkeersveiligheid Fryslân.
  • Verbetering van de fietsverkeersveiligheid en het fietsverkeersbeleid in Friesland door overleg, lobby en communicatie met verkeersambtenaren, politici, bewoners, burgers en vrijwilligers.
  • Actieve bijdrage aan de stichting Fietsen alle Jaren. Daaronder valt onder andere het project Iedereen Fietst, dat als doel heeft om voor ieder kind in Friesland - te beginnen in Leeuwarden - een fiets te faciliteren.
  • Verzorging van gastcolleges.
  • Uitvoering fietsverlichtingscampagnes.
  • Uitbreiding van de vrijwilligersorganisatie.

Terug naar Ruimte, leefbaarheid en veiligheid

Bekijk de overige projecten over Ruimte, leefbaarheid en veiligheid.