Fietsplan 2023 | Impact maken voor alle fietsers

Geluk & Gezondheid

Geluk en gezondheid is voor de maatschappij een belang- rijk goed. Willen we mentaal en fysiek gezond blijven, dan hoort daar een gezonde leefstijl bij, met voldoende be- weging en ontspanning. Toch is een gezonde leefstijl niet vanzelfsprekend. Dat we te weinig bewegen zorgt voor 2,3% van de ziektelast in Nederland (RIVM, 2022). Dit zijn jaarlijks bijna 6.000 mensen.

Bewustwording en concretisering

Daarom willen we overheden en (para)medische groepen (nog) meer bewustmaken van de gezondheidsvoordelen van fietsen. En hen stimuleren om het fietsen ook daadwerkelijk in te zetten. Dit doen we door hen te adviseren en activeren om informatie, adviezen en richtlijnen te ontwikkelen voor de fiets als onderdeel van hun behandelingen (Fietsen op Recept).

Nationaal Preventieakkoord

Daarnaast zijn we samen met ruim 70 andere partijen sinds 2018 aangesloten bij het Nationaal Preventieakkoord (Rijksoverheid, 2018). Fietsen is tenslotte een laagdrempelige manier om dagelijks te bewegen, en kan mensen helpen te voldoen aan de beweegrichtlijnen en zo langer gezond te blijven. We hebben ook de mentale gezondheid voor ogen. We willen graag dat iedereen in Nederland, ongeacht leeftijd en afkomst, kans heeft op fietsgeluk en fietsvrijheid. Een fiets hebben en kúnnen fietsen, biedt kansen: meer vrijheid van schoolkeuze en (behoud van) werk en sociale ontplooiing.

PROJECTEN Geluk & Gezondheid

In het programma Geluk & Gezondheid voeren we de volgende projecten uit:

Beleid & Lobby

Met een actief netwerk profileren we fietsen als dé oplossing voor revalidatie, preventie en manier om gelukkig door het leven te gaan.

Fietsschool & DOortrappen

Samen met de docenten van de Fietsschool zetten we op diverse plekken in het land fietslessen op voor kinderen en ouderen, mede in het kader van Doortrappen.

FIETSEN OP RECEPT

De samenwerkingen die bestaan met het medische veld en verzekeraars bouwen we uit om de fiets als medisch hulpmiddel bevestigd te krijgen.

Heel Holland Fietst

Met het programma ‘Heel Holland Fietst’ willen we mensen met een minimum inkomen een fiets aanbieden, Inclusief fietsles en voorlichting over fietsreparatie.

WERKEN IN BEWEGING

In opdracht van het ministerie van VWS werken we samen met Wandelnet aan het in beweging krijgen van medewerkers en bedrijven.

ROUTEPLANNER

In 2023 bouwen verder aan dé fietsrouteplanner van Nederland voor nog meer fietsgeluk. En werken we aan structurele financiëring.

Beweegvriendelijke schoolomgeving

We werken aan beter fietsklimaat rondom scholen. Kinderen (en hun ouders) kunnen veilig en comfortabel naar school lopen en fietsen en zo in beweging blijven. 

Fietsschool & educatie

De docenten van de Fietsschool geven fietsles aan diverse doelgroepen zodat zij veilig, comfortabel en met plezier kunnen deelnemen aan het verkeer.

IMPact maken voor alle fietsers