Vereniging

Verenigingsorganisatie

Thematische oriëntatie

Een belangrijk punt uit de Uitvoeringsagenda Nieuwe Fietsersbond is de start van twee thematisch georiënteerde groepen fietsers. Met inhoudelijke ondersteuning en aandacht van het Landelijk Bureau gaan zij in 2023 verkennen hoe de van oudsher geografisch georganiseerde afdelingen en thematisch georiënteerde groepen de vereniging samen sterker en meer zichtbaar kunnen maken.

Om opvolging te geven aan de evaluatie in opdracht van het ministerie van IenW zetten we in 2023 opnieuw extra in op het versterken van de positie van de Fietsersbond op regionaal niveau. Hierbij focussen we niet alleen op gemeenten en provincies, maar ook op regionale samenwerkingsverbanden en vervoerregio’s. De nieuwe vrijwilligers die we voor regionale vertegenwoordiging gaan werven, bieden we scholing aan, zodat ze hun rol volwaardig kunnen vervullen.

Beoogde resultaten:

  • Afronding van minimaal twee nieuwe pilots, waarin afdelingen op regionaal niveau zijn gaan samenwerken in een vorm die bij hen past en waarin ze de meeste impact kunnen realiseren.
  • Start van twee thematische groepen, met steun van het Landelijk Bureau: speed pedelec rijders en fietsers met een beperking.
  • Uitwerking van een voorstel/model door het algemeen bestuur, waarin behalve de geografische afdelingen, ook de thematische vertegenwoordiging een plek krijgt in de verenigingsorganisatie.
  • We hebben oudere en ervaren vrijwilligers in contact gebracht met jongere en nieuwe vrijwilligers, zodat hun kennis wordt gedeeld en daarmee de continuïteit van de vereniging wordt gewaarborgd.
  • Organisatie van een Fietsfestival in juni voor leden en niet-leden, voorafgegaan door een ledenraad. Op locatie, in samenwerking met een afdeling.
  • Organisatie van een digitale ledendag in november om de begroting en het fietsplan van 2023 vast te stellen.
  • Uitvoering van minimaal één digitale ledenpeiling.

Terug naar Verenigingsorganisatie

Bekijk de overige projecten over Verenigingsorganisatie