Actieve mobiliteit voorop

ruimte, leefbaarheid en veiligheid

Verstedelijking en Omgevingsvisies

Fietsen (en lopen) zou een centraal uitgangspunt moeten zijn in onze ruimtelijke keuzes en bij het ontwerpen van de fysieke leefomgeving. En ook in de keuzes voor verstedelijking, gezien de enorme woningbouwopgave.

Ruimtelijke programma's

We oefenen invloed uit op de totstandkoming van de gemeentelijke omgevingsvisies. Dit doen we door gemeenten te adviseren en ondersteunen bij het concretiseren van de belangen van de fietser in hun ruimtelijke programma’s en omgevingsplan. Een goede vertaling van de gemeentelijke omgevingsvisies zorgt ervoor dat fietsers veiliger, comfortabeler en met meer plezier kunnen fietsen op de plekken waar ze vaak komen. Maar ook in de woningbouwimpulsen en afspraken tussen Rijk en regio zien we investeringen voor fietsen als noodzakelijk. Hier zullen we komende jaren blijvend op inzetten.

Beoogde resultaten:

  • 10 afdelingen oefenen invloed uit op de totstandkoming van de omgevingsvisie van hun gemeente, vooral bij het vertalen hiervan naar concrete uitwerking in programma’s en het omgevingsplan.

  • We verzamelen geslaagde voorbeelden van een gemeente en een provincie die de fietsambitie uit hun omgevingsvisie hebben vertaald in goede programma’s en een fietsvriendelijk omgevingsplan. Ter inspiratie publiceren we 10 geslaagde voorbeelden op onze website.

  • De Fietsersbond levert input op verstedelijkingsstrategieën van het ministerie van BZK en vergelijkbare beleidsprocessen.

Terug naar Ruimte, leefbaarheid en veiligheid

Bekijk de overige projecten over Ruimte, leefbaarheid en veiligheid.