Flevoland

Ruimte, Leefbaarheid en veiligheid

Fietsgeluk en fietsveiligheid

In opdracht van de provincie Flevoland en samen met vrijwilligers aan meerdere projecten om het fietsgeluk en de fietsveiligheid in deze provincie te vergroten.

De komende jaren (2022-2025) staan drie hoofdthema’s centraal:

  • Aandacht voor ouderen, om hen langer op de fiets te houden.
  • Overgang van basisschool naar middelbare school.
  • Combinatie van groot landbouwverkeer en fietsers op de weg.

Gezamenlijk

Provincie en Fietsersbond stellen jaarlijks een werkplan op waarin de meest relevante thema’s door projecten handen en voeten krijgen. Fiets, fietsgeluk en fietsveiligheid worden zo een structureel thema in het beleid van de provincie. In 2023 ligt de focus voornamelijk op de thema’s ‘ouderen langer op de fiets’ en ‘landbouwverkeer en fietsers’.

Beoogde resultaten:

  • Realisatie van drie nieuwe doortraproutes waarop ouderen veilig kunnen fietsen.
  • Aanstelling van 10 nieuwe fietsdocenten die ouderen helpen met tips en fiets clinics om hen met plezier veiliger en comfortabeler te laten fietsen.
  • Uitvoering campagne rondom thema ‘landbouwverkeer en fietsers’ waardoor de veiligheid voor fietsers is toegenomen.
  • Organisatie van twee e-bikedagen.
  • Verbetering van de samenwerking tussen de Fietsersbond Flevoland en de provincie.


Terug naar Ruimte, Leefbaarheid en Veiligheid

Bekijk de overige projecten over Ruimte, Leefbaarheid en Veiligheid