Fietsplan 2023

Een vereniging
voor alle fietsers

De Fietsersbond is de onbetwiste vertegenwoordiger van alle fietsers in Nederland: een zichtbare en strijdbare vereniging met grote impact. Met vrijwilligers die lokaal, regionaal en landelijk impact maken en het beleid actief beïnvloeden, en leuke activiteiten organiseren voor jong en oud.

In 2025 willen we 50.000 leden hebben, die zich in de vereniging gehoord en thuis voelen. Fondsenwerving blijft prioriteit, zodat we meer middelen hebben en zo meer kunnen betekenen voor onze leden en vrijwilligers

Programma's die de vereniging versterken: