Beleid & Lobby

Geluk & Gezondheid

Meer Nederlanders in beweging

Met het Programma Geluk en Gezondheid willen we meer Nederlanders in beweging krijgen door te fietsen. Zodat ook zij een flinke dosis fietsgeluk kunnen ervaren. Dit doen we door te lobbyen voor beleid op dit gebied, en door kennis over fietsen in combinatie met geluk en gezondheid te delen met zowel burgers als professionals. Met de projecten binnen het programma richten we ons op mensen met een (fysieke en/of mentale) beperking, ouderen, jeugd en mensen met een lagere sociaaleconomische positie.

Beoogde resultaten:

  • Meer fietsers kunnen dankzij onze lobby aanspraak maken op een vergoeding voor aan- gepaste fietsen (driewielfietsen, handbikes) vanuit de WMO.
  • Ontwikkeling van vier infographics over fietsen in combinatie met geluk en gezondheid, zowel voor onze vrijwilligers en voor extern gebruik (burgers en professionals).
  • Vernieuwde pagina Geluk en Gezondheid op de website van de Fietsersbond. De pagina maakt de relatie met fietsen nog breder en inzichtelijker.
  • Gezamenlijke subsidieaanvraag voor het Nationaal Groeifonds vanuit de Federatie voor Gezondheid. Het Nationaal Groeifonds investeert samen met initiatiefnemers in projecten die zorgen voor economische groei op langere termijn. De Federatie voor Gezondheid vertegen- woordigt organisaties die gezondheid als uitgangspunt en richtsnoer nemen.
  • Uitvoering van een project voor fietsers met een beperking.

Terug naar Geluk & Gezondheid

Bekijk de overige projecten over Geluk & Gezondheid