Zuid-Holland

ruimte, leefbaarheid en veiligheid

Kennisdeling

In Zuid-Holland werkt een door de provincie betaalde vertegenwoordiger van de Fietsersbond. Deze biedt beleidsmatige ondersteuning op het gebied van verkeersveiligheid, verkeersgezond- heid en fietsverkeersbeleid. Ook koppelt hij provinciemedewerkers aan vrijwilligers van onze afdelingen in Zuid-Holland, zodat zij interactief kennis kunnen opdoen van de praktijkervaringen.

Beoogde resultaten:

  • Organisatie van twee bijeenkomsten met vrijwilligers en provincie om beide partijen samen te laten werken aan projecten van de provincie op het gebied van fiets, mobiliteit en ruimtelijke ordening.
  • Schrijven van een adviesrapport aan de gedeputeerde en het opnemen van een video over fietsen en inclusiviteit.
  • Extra aandacht en ondersteuning voor vrijwilligers in Zuid-Holland.
  • Schrijven van een strategisch advies aan de (nieuwe) gedeputeerde over de verbetering van het provinciale fietsbeleid.


Terug naar Ruimte, leefbaarheid en veiligheid

Bekijk de overige projecten over Ruimte, leefbaarheid en veiligheid.