Fietsplan 2023
Impact maken voor
alle fietsers

De fiets is een van de oplossingen voor de urgente maatschappelijke opgaven waar Nederland voor staat. Of het nu gaat om het creëren van een gezonde leefomgeving met groene steden waar het fijn wonen, werken en leven is, preventie van overgewicht of reductie van de CO2-uitstoot; de fiets draagt eraan bij. Daarom verdient de fiets een belangrijke plek in het ruimtelijke en mobiliteitsbeleid van gemeenten, provincies en het Rijk. We willen impact maken door ons in te zetten voor een betere en veiligere infra- structuur en fietsvoorzieningen op nationaal, regionaal en lokaal niveau.