Fietsplan 2023 | Impact maken voor alle fietsers

Mobiliteit

We moedigen gemeenten, vervoerregio’s, provincies en het Rijk aan de fiets een belangrijke plek te geven in hun mobiliteits- beleid met data, advies en ondersteuning. De Provinciale Statenverkiezingen in maart 2023 zijn hier een uitgelezen moment voor.

Mobiliteitsbeleid

Met de resultaten van onze jaarlijkse verkiezing van de beste fietsgemeente stimuleren we dorpen en steden hun fietsinfrastructuur en fietsklimaat te verbeteren. Op landelijk niveau maken we ons sterk voor de fiets door aan de slag te gaan met de uitvoering van het Nationaal Toekomstbeeld Fiets

PROJECTEN MOBILITEIT

In het programma Mobiliteit voeren we de volgende projecten uit:

Beleid & Lobby

Een belangrijke plek voor de fiets in mobiliteitsbeleid, zowel lokaal, regionaal als landelijk


Internationaal

Een toonaangevende bijdrage aan internationaal fietsbeleid, samen met de Dutch Cycling Embassy

Fietsgemeenteverkiezing

In 2023 zetten we de Fietsgemeente campagne 2024 op en voeren de enquête uit.

IMPact maken voor alle fietsers