Werken in beweging

Geluk & Gezondheid

Voortzetting

Het project ‘Werken in beweging’ is voortgekomen uit het Nationaal Preventieakkoord van 2018 dat met subsidie vanuit het ministerie van VWS is uitgevoerd. In de afgelopen twee jaar is er binnen dit project een platform ontwikkeld waarop werkgevers kennis, inspiratie, tools en aan- bieders kunnen vinden die hen helpen om hun werknemers meer te laten wandelen en fietsen naar en tijdens het werk.

Voortzetting van subsidie vanaf 2023 is nog onzeker. We vermelden het project hier wel, maar het is onzeker of we de activiteiten kunnen uitvoeren.

Beoogde resultaten:

  • Voortzetting en update van het platform werkeninbeweging.nl.
  • Opzet proeftuinen beweegvriendelijke werkomgeving.

Terug naar Geluk & Gezondheid

Bekijk de overige projecten over Geluk & Gezondheid