Landelijk Bureau

Verenigingsorganisatie

Voor alle fietsers, leden en vrijwilligers

Het landelijk bureau behartigt de belangen van fietsers op landelijk niveau én zorgt ervoor dat vrijwilligers lokaal, regionaal en op thema impact kunnen maken. We willen bereiken dat de Fietsersbond alle ondersteunende processen op orde heeft om de belangen van fietsers te kunnen behartigen en de leden, vrijwilligers en politieke en zakelijke contacten te kunnen bedienen.

De mensen maken de Fietsersbond. Dat geldt voor vrijwilligers, maar ook voor onze professionals. Daarom vinden wij het belangrijk dat medewerkers werkgeluk ervaren, optimaal bijdragen aan de doelstellingen van de Fietsersbond en zoveel mogelijk werk doen waar ze goed in zijn. Om die reden vervangen we de HR-cyclus door de continue dialoog. Dit houdt in dat we het jaar rond het gesprek tussen leidinggevende en werknemer voeren over werk, resultaten en persoonlijke ontwikkeling. Zo blijven we ons als organisatie en als mensen ontwikkelen. Afhankelijk van de uitkomsten van de Uitvoeringsagenda Nieuwe Fietsersbond maken we een organisatievisie voor het Landelijk Bureau.

Beoogde resultaten:

  • Leden, vrijwilligers en politieke en zakelijke contacten zijn tevreden over de dienstverlening van (het landelijk bureau van) de Fietsersbond.
  • De medewerkers ervaren werkgeluk en dragen bij aan onze visie en doelstelling.
  • Het ziekteverzuimpercentage is maximaal 4 procent.
  • Opzet van een organisatievisie die ons in staat stelt de uitvoeringsagenda voor de Nieuwe Fietsersbond uit te voeren.
  • Investering in het CRM-systeem om zo leden, vrijwilligers en zakelijke contacten beter in beeld te hebben en voortgang te kunnen monitoren.Terug naar Verenigingsorganisatie

Bekijk de overige projecten over Verenigingsorganisatie