Fietsplan 2023 | Een vereniging voor alle fietsers

Fondsenwerving

Voor een gezonde organisatie is verstandige en gerichte fondsenwerving nodig. Vrienden van de Fietsersbond verbinden we op inhoudelijke basis

Leadwerving

De Fietsersbond is een CBF-gecertificeerde vereniging. Verreweg het grootste deel van onze inkomsten werven we bij leden en donateurs. In 2021 zijn we gestart met een vijfjarige campagne om meer inkomsten te werven. Deze online, fondsenwerfcampagne is gericht op leadwerving. Geïnteresseerde fietsers ontvangen van ons populaire content, zoals een routeboekje of een e-bike koopgids, in ruil voor hun e-mailadres.

Vervolgens verleiden wij deze fietsers met meer content, gericht op hun persoonlijke interesse. Uiteindelijk volgt ons aanbod om lid te worden van de Fietsersbond. Deze methode bleek zo succesvol dat we dit marketingsysteem in 2023 verder optimaliseren.

Samenwerking

Daarnaast ontvangen we financiële bijdragen van het ministerie en provincie. Ook werken we inhoudelijk en financieel samen met bedrijven als dit bijdraagt aan, en past binnen onze Fietsvi- sie 2040. Hoe meer fondsen, hoe meer we kunnen bereiken voor alle fietsers in Nederland.

PROJECTEN Fondsenwerving

In het programma Fondsenwerving voeren we de volgende projecten uit:

Particulier

We zetten in op een structurele groei van het ledenaantal van de vereniging. Ook verhogen we de inkomsten uit bestaande leden en voeren donatiecampagnes.

Bedrijfsleven

Met het programma Vrienden van de Fietsersbond werken we op zowel financieel als inhoudelijk vlak samen met bedrijven en organisaties.

EEN VERENIGING VOOR ALLE FIETSERS