Fietsplan 2023 | Impact maken voor alle fietsers

Ruimte, leefbaarheid
en veiligheid

We werken aan een fietsvriendelijk Nederland, zoals geformuleerd in onze Fietsvisie 2040.
Onze droom is dat iedereen - jong en oud - veilig en comfortabel kan fietsen. Dit betekent dat de fiets een belangrijke plek moet hebben en houden in het verkeer, in de enorme woningbouwopgave waar Nederland voor staat, in de ontwikkeling van al die nieuwe wijken en in de transformatie van bestaande (stedelijke) gebieden.

Gezond en duurzaam

We willen impact realiseren door bij overheden aan te dringen op gezonde en duurzame verstedelijking, waarin wandelen, fietsen en ontmoeten vooropstaan in ruimtelijke keuzes. Daarbij adviseren we hen bovendien over verkeersveilige fietsoplossingen; binnen en buitende bebouwde kom, in dorpen en in steden.

Verstedelijking

De verstedelijking van Nederland en de grote woningbouwopgave bieden volop kansen om de fiets dé keuze te maken voor dagelijkse verplaatsingen. Aangezien de stedelijke fietspaden nu al te druk zijn, zal het met 1 miljoen extra woningen nodig zijn om robuuste investeringen in de fietsinfrastructuur te doen. En dat begint met de juiste ruimtelijke keuzes. Wij zijn bijvoorbeeld groot voorstander van de zogenoemde ‘15-minutensteden’ waar mensen zo veel mogelijk op 15 minuten afstand van hun werk, school of voorzieningen wonen. Vervolgens is het belangrijk dat de bijbehorende fietsinfrastructuur ruimte geeft aan alle typen fietsers en veilig is.

Maatregelen

Denk bijvoorbeeld aan brede fietspaden en een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur. Maar ook aan fietsnetwerken met eigenschappen die hen geschikt maken voor kwetsbare én voor snelle fietsers, zoals geformuleerd in onze Fietsvisie 2040. Hierin zijn we uitgegaan van drie fietsnetwerken per gemeente. Omdat dit echter voor veel gemeenten niet uitvoerbaar blijkt, kijken we in 2023 of twee netwerken wel haalbaar is.

Rol van de regio

We willen de besluitvorming in alle lagen van de overheid beïnvloeden (gemeenten, provincies, waterschappen en het Rijk). Tegelijk liggen steeds meer besluiten over fietsinfrastructuur bij vervoerregio’s. Uit de evaluatie van de subsidieregeling Fietsersbond is dan ook gebleken dat we hier meer kunnen bereiken. Daarom zetten we meer in op versterking van onze vertegenwoordiging op regionaal niveau.

Daarvoor voeren we de volgende projecten uit:

PROJECTEN Ruimte, leefbaarheid en veiligheid

In het programma Ruimte, leefbaarheid en veiligheid voeren we de volgende projecten uit:

Beleid & Lobby

We leggen de nadruk in 2023 op toegankelijkheid van het fietsen. Fietsen in het buitengebied, voorkomen van uitstoot en herverdeling van ruimte staan centraal.

Zuid-Holland

In de provincie Zuid-Holland zet onze vertegenwoordiger in voor betere fietsvoorzieningen, stimuleren van fietsgebruik en kennisuitwisseling.

Flevoland

In 2023 werken we samen met vrijwilligers in de provincie Flevoland ons in voor meer aandacht voor ouderen, kinderen en de combinatie fiets en landbouw.

Friesland

In Friesland werken we met een provinciaal vertegenwoordiger als schakel tussen landelijke trends en lokale ontwikkelingen.

IMPact maken voor alle fietsers