Routeplanner

Geluk & Gezondheid

Financiële gezondheid

De Fietsersbond Routeplanner geeft inzicht in veilige en comfortabele fietsroutes in Nederland, waardoor een route makkelijk te plannen is. De Fietsersbond Routeplanner is de beste fietsrouteplanner in Nederland, wat niet alleen blijkt uit het aantal mensen dat de planner heeft gedownload maar ook uit de enorme steun en complimenten die we ontvangen. Dit leidt tot meer fietsgeluk en tot nog meer gezonde en actieve ritten op de fiets. Het aantal overheden dat de data van de Routeplanner inkoopt is gegroeid. In 2023 leggen we de focus op de financiële gezondheid van de Routeplanner met name door meer inkomsten te verwerven.

Beoogde resultaten:

  • Opstellen en uitvoeren van een businessplan (start al in 2022).
  • Opbrengsten uit dataverkoop aan overheden en organisaties.
  • Opbrengsten uit sponsoring door bedrijven (bij voorkeur een hoofdsponsor).
  • Abonnement voor het vermelden van POI’s in de Routeplanner app.
  • Doorontwikkeling en verkoop van white label.
  • Ondersteuning van de vrijwilligers met onder andere een maandelijks een nieuwsbrief en trainingen.


Terug naar Geluk & Gezondheid

Bekijk de overige projecten over Geluk & Gezondheid