Bedrijfsleven

Fondsenwerving

Vrienden van de Fietsersbond

We bouwen aan een netwerk van bedrijven en partners die relevant zijn voor elkaar, en voor de Fietsersbond, en tegelijk inkomsten voor ons genereren. Met bedrijven werken we samen zowel aan de inhoud (met gesloten beurzen) als op financieel vlak. Daarnaast werken we samen met organisaties die willen bijdragen in de vorm van advertenties of ledenvoordelen, zowel online als offline. Samen met de Vrienden van de Fietsersbond werken we aan een leefbaar, gezond en actief Nederland.

Beoogde resultaten:

  • De Vrienden van de Fietsersbond leveren een vastgelegde, inhoudelijke bijdrage aan het beleid in de vorm van een gezamenlijk werkplan.
  • De samenwerking tussen de Fietsersbond en de vrienden en partners versterkt inhoudelijk ons werk en draagt bij aan het behalen van onze doelstellingen.
  • Versterking van onze markt- en financiĆ«le positie.
  • Benutting van ons lokale netwerk (afdelingen in het land) voor lokale fondsenwerving.
  • Bedrijven hebben de mogelijkheid te adverteren in de Vogelvrije Fietser en op de website.
  • We groeien naar een structurele inkomstenbron uit het bedrijfsleven van 130.000 euro per jaar (in 2020 was dat 60.000 euro).

Terug naar Fondsenwerving

Bekijk de overige projecten over Fondsenwerving