Fietsplan 2022 | Een vereniging voor alle fietsers

Verenigingsorganisatie

Iedereen is welkom bij de Fietsersbond, wat zorgt voor een vitale en fitte vereniging.

Nieuwe samenwerkingsvormen

Het ledental loopt niet langer terug, het stijgt (vooralsnog) zelfs licht. De vergrijzing van ons vrijwilligersbestand blijft echter een punt van zorg. We proberen nieuwe samenwerkingsvormen uit en we maken het nieuwe vrijwilligers makkelijk zich in te zetten voor de fiets.

Organisatievorm en -cultuur

Het doel is uiteindelijk te komen tot een nieuwe organisatievorm en -cultuur waarmee de Fietsersbond de vereniging wordt die zij graag wil zijn: een vereniging waar iedereen welkom is en waar leden zich vertegenwoordigd voelen. De Fietsersbond is de onbetwiste vertegenwoordiger van alle fietsers in Nederland en wil dat in de toekomst ook blijven!

De Commissie Fietsersbond die de opdracht kreeg om tot een nieuwe organisatievorm en -cultuur te komen, heeft de Uitvoeringsagenda Nieuwe Fietsersbond opgesteld. Deze agenda heeft de Ledenraad in 2022 goedgekeurd. In 2022 is een aantal projecten van de Uitvoeringsagenda al in gang gezet en daar gaan we ook 2023 mee verder.

PROJECTEN Verenigingsorganisatie

In het programma Verenigingsorganisatie voeren we de volgende projecten uit:

Vereniging

We werken aan de organisatie om de onbetwiste vertegenwoordiger van alle fietsers in Nederland te zijn en blijven.

Landelijk bureau

We werken aan het professionaliseren van het landelijk bureau, zodat we op lokaal, regionaal en landelijk niveau nog meer impact kunnen maken.

Vrijwilligersmanagement

Het werk van vrijwilligers is van groot belang voor de Fietsersbond, in 2023 helpen we afdelingen extra met het werven en binden van nieuwe vrijwilligers.

EEN VERENIGING VOOR ALLE FIETSERS